รายละเอียดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาแรงงานโดยผ่านองค์กรผู้จัดหาแรงงานประจำปี 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) จำนวน 11 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP 65087337068
รหัสหน่วยงานย่อย S10440000001
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาแรงงานโดยผ่านองค์กรผู้จัดหาแรงงานประจำปี 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) จำนวน 11 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง 2,079,000.00 บาท
วิธีการจัดหา e-bidding
ประเภทการจัดหา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ 2566
พัสดุที่จัดหา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
จำนวนงบประมาณ 2,079,000.00 บาท
ไฟล์ราคากลาง Download
รายการพิจารณา จ้างเหมาแรงงานโดยผ่านองค์กรผู้จัดหาแรงงานประจำปี 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) จำนวน 11 อัตรา วัน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง