รายละเอียดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการใช้งานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของ อ.ส.ค.ประจำปี 2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP 65047013788
รหัสหน่วยงานย่อย 5010400000
รายละเอียด ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการใช้งานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของ อ.ส.ค.ประจำปี 2565
ราคากลาง 600,000.00 บาท
วิธีการจัดหา e-bidding
ประเภทการจัดหา เช่า
ปีงบประมาณ 2565
พัสดุที่จัดหา เช่าอื่นๆ
จำนวนงบประมาณ 600,000.00 บาท
ไฟล์ราคากลาง Download
รายการพิจารณา ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการใช้งานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของ อ.ส.ค.ประจำปี 2565 วัน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง